LỚP IELTS IMPROVE SKILL CẢI THIỆN KỸ NĂNG 
KHÓA HỌC IELTS 1 KÈM 1 CAM KẾT ĐẦU RA
TĂNG BAND IELTS 6.0 – 7.0 DỄ DÀNG CHỈ TRONG 3 THÁNG
CHINH PHỤC IELTS BAND 5.5-6.5 CẤP TỐC CHỈ TRONG 3 THÁNG
KHÓA HỌC IELTS BAND 4.5-5.0 CẤP TỐC 
PRE IELTS – CHINH PHỤC IELTS BAND 3.0-4.0 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS CHO NGƯỜI MẤT GỐC