0

6 Cấu Trúc So Sánh Nâng Band Điểm Trong IELTS

Share
  • Tháng Sáu 8, 2023

Ngữ pháp trong IELTS là những nỗi âu lo của nhiều thí sinh. Có nhiều bạn đã ôn luyện kĩ lưỡng, nhưng vẫn không khá hơn. Vì vậy sử dụng những cấu trúc hay có lẽ là điều đúng đắn. Cấu trúc so sánh được ví von như một cách “ăn điểm” rất hiệu quả ở IELTS Academic. Để nâng band điểm lên 7.0 là không hề dễ dàng với nhiều bạn. Cùng INL cập nhật ngay 6 cấu trúc so sánh dưới đây để nâng band điểm mình lên nhanh chóng nha.

6 Cấu Trúc So Sánh Trong IELTS Writing

As/ Whereas/ While X verb, Y verb (at the same time)

Example: While the figure for factories in Japan went up dramatically to 120,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at the same time.

  • Trong khi con số về các nhà máy ở Nhật Bản đã tăng đáng kể lên 120.000 vào năm 2010, thì số lượng ở Hàn Quốc đã giảm mạnh xuống còn 12.000 trong cùng một thời điểm.

Clause, followed by + Noun Phrase

Example: There was a dramatic growth in the number of factories in Japan to 120.000 in 2010, followed by a sharp decrease to 1,000 in 2015.

  • Số lượng nhà máy ở Nhật Bản đã tăng mạnh lên 120.000 vào năm 2010, sau đó giảm mạnh xuống 1.000 vào năm 2015.
6 Cấu Trúc So Sánh Nâng Band Điểm Trong IELTS

Clause, prior to/before Verb-ing

Example: The number of factories in Japan experienced an increase to 120,000 in 2010, before hitting a free fall to 1,000 in 2015.

  • Số lượng nhà máy ở Nhật Bản đã tăng lên 120.000 vào năm 2010, trước khi rơi tự do xuống 1.000 vào năm 2015.
6 Cấu Trúc So Sánh Nâng Band Điểm Trong IELTS

Clause, after Verb-ing

Example: The figure for factories in Japan hit a free fall to 1,000 in 2015, after undergoing an increase to 120,000 in 2010.

  • Con số đối với các nhà máy ở Nhật Bản đã rơi tự do xuống 1.000 trong 2015, sau khi tăng lên 120.000 vào năm 2010.
6 Cấu Trúc So Sánh Nâng Band Điểm Trong IELTS

In Comparison to/with X, which verb, Y verb

Example: In comparison with the number of factories in Japan, which witnessed a dramatic increase to 120,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at this time.

So với số lượng nhà máy ở Nhật Bản, vốn đã tăng mạnh lên 120.000 vào năm 2010, thì số lượng ở Hàn Quốc đã giảm mạnh xuống còn 12.000 vào thời điểm này.

6 Cấu Trúc So Sánh Nâng Band Điểm Trong IELTS

X verb, Verb-ing, (which verb)

Example: The quantity of factories in Japan went through a period of dramatic increase to 120,000 in 2010, exceeding the number in Korea, which had only 12,000.

  • Số lượng nhà máy ở Nhật Bản đã tăng mạnh lên 120.000 vào năm 2010, vượt qua con số ở Hàn Quốc, vốn chỉ có 12.000.

Qua bài viết này, nâng band điểm IELTS Writing 7.0 không còn quá xa vời nữa các bạn nhỉ. Nam Long hy vọng các bạn sẽ note lại thật cẩn thận và chi tiết. Để giúp bài viết của mình thật đa dạng và hay nha.

Bạn cũng có thể truy cập vào FanpageWebsite của INL để cập nhật thêm nhiều kiến thức mới nhất nha!