Lộ trình bài bản 0 – 7.5+
Đội Ngũ Giàu Kinh Nghiệm
Cam Kết Điểm Số Đầu Ra
Trương Giả Lập
Trương Gia Bảo
Amanda Sanders
Adam Carter
Jessie Selliah
IELTS WRITING
IELTS READING