0

Hướng Dẫn Giải Đề Chi Tiết IELTS Writing Task 1 Ngày 19/03/2022

Share
  • Tháng Ba 25, 2023

Nam Long xin cập nhật hướng dẫn giải đề IELTS Writing Task 1. Các bạn học viên lưu ý từng chi tiết mà Ms. Lan Phương của IELTS Nam Long giải nhé. Sẽ có những điểm bạn cần lưu ý để tạo điểm nhấn cho bài thi của mình đấy nhé! 

Đề bài

The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014. 

Hướng Dẫn Giải Đề Chi Tiết IELTS Writing Task 1 Ngày 19/03/2022

Dưới đây là 5 bước mà IELTS Nam Long gợi ý cho các sĩ tử dễ dàng hình dung đề nhé!

Here is the 5 steps process I recommend for planning and writing IELTS line graph essays:

1)  Analyze the question

2)  Identify the main features

3)  Write an introduction

4)  Write an overview

5)  Write the details paragraphs

Outline of the essay:

IntroductionA general introduction of the graph
OverviewAn upward trend for all four categoriesThe most considerable growth in gold
The first detailed paragraphDescribe statistics from 1988 to 2006Their values in 1988Their changes from 1988 to 2006
The second detailed paragraphDescribe statistics from 2006 to 2014Significant growths in gold and fine artsModerate increases in company shares and property

Bài IELTS Writing Task 1 mẫu – Example answer:

The line graph demonstrates the amount of money invested in four financial resources which comprise property, gold, fine art and company shares in America from 1988 to 2014.

Overall, all four types of assets displayed an upward movement in their values during the given period, with the most considerable growth of gold.  

At the beginning of the period, gold was the most popular asset which attracted 100 million dollars investment. This was followed by 75 million spent on fine art, and around 50 millions on property and company shares. In the next 18 years, there was a fluctuation in all categories. Fine art experienced the most dramatic variations in its number, reaching 100 million in 2016. Property, gold and company shares showed a significant increase in their numbers, standing at 100 million for the former and 200 million for the two latter.

Between 2006 to 2014, the graph indicated an upward trend with the most rapid rise for gold, reaching its peak at 450 in 2012 before slightly declining. Fine art became the second most valuable product with approximately 350 million dollars invested in 2014. Company shares and property finished at the third and fourth place respectively, thanks to their moderate improvement of more or less than 50 million.

(208 words)

Vocabulary used:

Động từ:

  • Demonstrate = display = experience = show = indicate (v): chỉ ra, cho thấy
  • Decline (v): giảm

Danh từ chỉ sự tăng, giảm, dao động:

  • An upward movement = an increase = a rise = an improvement = a growth (n)
  • A fluctuation (n)

Tính từ miêu tả mức độ tăng giảm:

  • Considerable (a)
  • Dramatic (a)
  • Significant (a)
  • Rapid(a)
  • Moderate (a)

Sau khi hoàn thành sample The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014. IELTS Nam Long hy vọng các bạn nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph. Hơn thế nữa, các bạn có thể tiếp thu các từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả những biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình ôn tập nhiều bài tập tương tự tại Fanpage IELTS Nam Long nhé. Chúc các bạn ôn tập tốt!