Jessie Selliah

Cô Jessie với 10 năm sinh sống học tập và làm viêc tại Úc. Đã đạt chứng chỉ Tesol về giảng dạy ngôn ngữ tại Australian International.  Giảng viên chính thức lớp IELTS 7.0 cấp tốc.