Thầy Adam sinh ra và lớn lên tại Anh Quốc. Tốt nghiệp ngành ngôn ngữ học tại Đại học Oxford Brookes University. Giáo viên lớp nền tảng dành cho các bạn lần đầu tiếp xúc với kì thi IELTS