0

Sự Khác Nhau Giữa IELTS General Và Academic

Share
  • Tháng Mười Hai 19, 2023
Tiêu ChíIELTS Học Thuật (Academic)IELTS Tổng Quát (General Training)
Mục Đích– Dành cho những người muốn theo học tại các trường đại học và cao đẳng.– Dành cho những người muốn di cư, làm việc hoặc tham gia các khóa học đào tạo.
Phần Đọc (Reading)– Bao gồm ba đoạn văn học thuật và chuyên ngành.– Bao gồm các tài liệu thực tế như quảng cáo, hướng dẫn, sách hướng dẫn.
Phần Viết (Writing)– Bài 1: Mô tả biểu đồ, bảng biểu, đồ thị hoặc sơ đồ.– Bài 1: Viết thư giải quyết một tình huống cụ thể.
– Bài 2: Viết luận trả lời câu hỏi hoặc tranh luận về một vấn đề.– Bài 2: Viết luận tranh luận hoặc giải thích về một vấn đề.
Phần Nghe (Listening)– Giống nhau cho cả hai hình thức: Bốn phần nghe với các đoạn hội thoại và monolog.– Giống nhau cho cả hai hình thức: Bốn phần nghe với các đoạn hội thoại và monolog.
Phần Nói (Speaking)– Giống nhau cho cả hai hình thức: Phỏng vấn cá nhân, nói về một chủ đề, thảo luận.– Giống nhau cho cả hai hình thức: Phỏng vấn cá nhân, nói về một chủ đề, thảo luận.